Renault Grubu 2021 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı

admin
Temmuz 30, 2021
 • Grubun sabit giderlerinin 2 milyar avro azaltılmasına yönelik programın bir yıl öncesinde ulaşma hedefinde: amaçlanan rakamın 1,8 milyar avroluk kısmına şimdiden ulaşıldı. Hedeflenen gider azaltma tutarın da 0,6 milyar avroluk kısmı bu yılın ilk yarısında gerçekleşti.
 • Güçlü pozitif net fiyat etkisi (AVTOVAZ hariç otomotiv cirosunda +8,7 puanlık artış) "Renaulution" kapsamında yeni ticari politikanın uygulanmasını yansıtıyor.
 • 2020'nin ilk yarısında -6,5 olan grup faaliyet kârı, 2021'in ilk yarısında 2,8 olarak gerçekleşti.
 • Pandemi ve bileşen krizine karşın, otomotivin (AVTOVAZ dahil) faaliyet kârı, 2020'nin ilk yarısına kıyasla 1,7 milyar avrodan fazla artış gösterdi.
 • Renault Grubu'nun küresel satışları 2021'in ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre 18,7 oranında artmasına rağmen, 2019'un ilk yarısı ile kıyaslandığında -24,2 oranında geriledi.
 • Grubun cirosu 26,8 artarak 23,4 milyar avroya yükseldi.
 • Net sonuç ise 368 milyon avro ile pozitif.
 • Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı kritik noktasına yakın bir konuma ulaştı (-70 milyon avro).
 • Otomotiv net borç tutarı 0,8 milyar avro azalırken, otomotiv likidite durumu 30 Haziran 2021 itibariyle 16,7 milyar avro olarak gerçekleşti.
 • Talepteki belirsizliklere, yıl boyunca yaklaşık 200 bin adetlik üretim kaybına yol açabilecek parça krizinin devam eden olumsuz etkilerine ve artan hammadde fiyatlarına rağmen, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet kârı oranı elde etmeyi amaçlıyor.
 • Grup amacının 2040 yılına kadar çevresel politikalara paralel olarak, Avrupa'da karbon nötrlüğüne ve 2021'de belirlenen CAFE hedefine ulaşma olduğunu teyit etmektedir.

 

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo"Kârlılık odaklı Renaulution strateji planımızın meyveleri olan bu sonuçlar, hazırlık aşamasındaki yeni araçların gelmesiyle birlikte hızlanması beklenen geri dönüşümüzün başlangıcını oluşturuyor. Bu sonuçlara ulaşmamızı sağlayan azimli çalışmaları için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

 

Renault Grubu CFO'su Clotilde Delbos"Özellikle bu yarıda serbest nakit akışında başa baş noktasına yeniden yaklaşarak, ana finansal göstergelerimizi iyileştirme konusunda önemli bir adım attık. Güçlü likidite pozisyonumuz, toparlanma hedefimizi rahat bir şekilde takip etmemize olanak tanıyor."

 

Boulogne-Billancourt, 30 Temmuz 2021 – Renault Grubu’nun 2021 ilk yarı cirosu, 2020'nin ilk yarısına kıyasla 26,8 artışla 23 milyar 357 milyon avroya ulaştı. Sabit döviz kuru ve koşullarında[1] grup cirosunda 31,8 artış sağlanacaktı.

 

AVTOVAZ dışında otomotiv cirosu 20 milyar 339 milyon avro ile 2020'nin ilk yarısına kıyasla 29,3 artış gösterdi. Otomotiv piyasasındaki toparlanmanın katkısı +23,7 puan oldu. Kârlı iş hacimleri üzerinde yoğunlaşan yeni ticari politikanın uygulanması, 8,7 puanlık pozitif net fiyat etkisi ve -8,7 puan negatif "hacim performansı" sağladı.

Temelde Arjantin Pesosu, Rus Rublesi, Türk Lirası ve Brezilya Reali’nin değer kaybı, -3,9 olmak üzere negatif kur etkisine yol açtı. Markanın C segmentindeki geri dönüşünü simgeleyen Arkana'nın başarılı lansmanı ve hafif ticari araçların performansı, + 2,9 puan ile pozitif bir ürün karması etkisi sağladı.

+ 6,8 puan ile pozitif bir etki yaratan "diğer" etkenler ise, parça ve aksesuarların katkısından sağlanan artıştan ve 2020'nin ilk yarısındaki kısıtlama önlemlerinden önemli ölçüde etkilenen ağ faaliyetlerindeki toparlanmadan kaynaklandı.

 

Grup, 2020'nin ilk yarısındaki -1 milyar 203 milyon avro faaliyet kârına kıyasla, cironun 2,8’ini oluşturan 654 milyon avro pozitif faaliyet kârı elde etti. 

 

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı 1,6 milyar avro artışla -41 milyon avro oldu.  Hacimli ve ortaklara satışlar, 487  milyon avro pozitif etki sağladı.  Avrupa'daki yeni ticari politikanın etkisiyle ve öncelikli olarak döviz kuru etkisini karşılamak için gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat artışları nedeniyle, ürün karması/fiyat/zenginleştirme etkisi 599 milyon avro ile pozitif oldu.

Büyük ölçüde satın alma performansı (219 milyon avro) sayesinde, 143 milyon avro ile pozitif bir "üretkenlik" etkisi (satın alma, garanti, Ar-Ge, üretim ve lojistik, G&A) elde edildi.

Para birimleri ve hammadde fiyatlarının ağırlığı sırasıyla -70milyon avro ve -76 milyon avro oldu.

"Diğer" etkenler, büyük ölçüde bayilerin faaliyetleri ve satış sonrası faaliyetlerdeki toparlanmanın etkisiyle +454 milyon avro olarak gerçekleşti.

  

AVTOVAZ'ın faaliyet kârı ise 2020'nin ilk yarısına kıyasla hacim ve fiyatlardaki artışı yansıtarak 118 milyon avro artışla 120 milyon avro oldu.

 

Satış Finansmanı, 2020 yılının ilk yarısında grubun faaliyet kârına 469 milyon avro katkı sağlarken, 2021'de bu katkı 593 milyon avro oldu. Bu artış, temelde maliyet riskindeki iyileştirmeden kaynaklandı. Toplam risk maliyeti, 2020'nin ilk yarısında ortalama performans gösteren varlıkların 0,99'u kadar olurken, 2021'in ilk yarısında 0,16 olarak gerçekleşerek, normal piyasa koşullarına geri dönüşü ve 2021 Haziran ayının sonunda tedarik koşullarındaki iyiye gidişatı yansıttı. 

2020 yılının ilk yarısında ortalama performans gösteren varlıkların 1,29'unu oluşturan faaliyet giderleri, 2021'in ilk yarısında bu varlıkların 1,35'ini oluşturdu. Bu artışın nedeni, araç stoklarının optimize edilmesiyle bağlantılı olarak ortalama performans gösteren ağ varlıklarındaki sert düşüş olarak görülmektedir.  

 

Diğer faaliyet gelir ve giderleri ise, büyük ölçüde yeniden yapılandırma giderlerinin karşılıkları olmak üzere -83 milyon avro olarak gerçekleşti (2020'nin ilk yarısında -804 milyon avro).

 

Diğer işletme gelir ve giderleri hesaba katıldığında, grubun 2020'nin ilk yarısında -2 milyar 7 milyon avro olan işletme geliri, 571 milyon avro olarak gerçekleşti.

 

2020'nin ilk yarısında -214 milyon avro olan net finansal gelir ve giderler, -163 milyon avro oldu.

 

2020'nin ilk yarısında, -4 milyar 892 milyon avro olan bağlı şirketlerin katkısı, 160 milyon avro oldu. Nissan'ın 2020 yılının ilk yarısında yaptığı katkının, değer kaybı ve yeniden yapılandırma giderleri ile -4 milyar 290 milyon avro olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (-1 milyar 934 milyon avro IFRS beyanı yenilenmesi dahil).

 

2020 yılının ilk yarısında -273 milyon avro olan cari ve ertelenmiş vergiler, -200 milyon avro olarak gerçekleşti.

Net gelir 368 milyon avro olurken, net gelir ve grup hissesi toplamı 354 milyon avro oldu (2020'un ilk yarısında getiri hisse başına -26,91 avro olurken, 2020'nin ilk yarısında hisse başına 1,30 avro oldu).

 

-302 milyon avro yeniden yapılandırma gideri, AVTOVAZ için 294 milyon avro pozitif serbest nakit akışı ve işletme sermayesi gereksinimindeki – 70 milyon avro değişimin negatif etkisiyle, otomotiv operasyonel serbest nakit akışı negatif gerçekleşerek – 410 milyon avro oldu. AVTOVAZ hariç olmak üzere nakit akışı ve yeniden yapılandırma giderleri, 1,8 milyar avro olarak gerçekleşti (2020'nin ilk yarısında 22 milyon avro). Yatırımlar 2021'in ilk yarısında 1,5 milyar avro olurken, bu rakam 2020'nin ilk yarısında 2,5 milyar avro olmuştu.

 

2020 Haziran sonunda 547.000 olan toplam stok miktarı (bağımsız bayiler dahil), 30 Haziran 2021 itibariyle 427.000 araç oldu.

 

30 Haziran 2021 itibariyle likidite rezervleri, otomotiv faaliyetlerinin 16,7 milyar avroluk kısmını oluşturdu. Otomotiv net borcu, 2020'nin ilk yarısına kıyasla -0,8 milyar avro düşüş göstererek, 30 Haziran 2021 itibariyle 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

2021 Görünümü

Talepteki belirsizliklere, yıl genelinde yaklaşık 200 bin adet üretim kaybına yol açabilecek, devam eden bileşen krizinin olumsuz etkilerine ve artan hammadde fiyatlarına karşın, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet kârı oranı elde etmeyi amaçlıyor. 

Renault Grubu konsolide sonuçları

Milyon avro cinsinden

H1 2019 

H1 2020

H1 2021

Değişim 

H1 2021/ H1 2019

Değişim

H1 2021/ H1 2020

Grup cirosu

28.050

18.425

23.357

-16,7

+26.8

Faaliyet kârı

Ciro içerisindeki

1.654

5,9

-1.203

-6,5

654

2,8

-1.000

-3,1 pts

+1.857

+9,3 pts

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri

-133

-804

– 83

+50

+721

Faaliyet geliri

1.521

-2.007

571

-950

+2.578

Net finansal gelir ve giderler

-184

-214

-163

+21

+51

İştirak şirketlerinin katkısı

-35

-4.892

160

+195

+5.052

NISSAN

-21

-4.817

100

+121

+4.917

Cari dönem vergileri ve ertelenmiş vergiler

-254

-273

-200

+54

+73

Net gelir

1.048

-7.386

368

-680

+7.754

Net gelir, Grubun payı

970

-7.292

354

-616

+7.646

Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı

-716

-6.375

-70

+646

+6.305

Ek bilgiler

Renault Grubu’nun 2021 yılı ilk yarısı için 30 Haziran 2021 tarihli konsolide mali tablosu, Yönetim Kurulu tarafından 29 Temmuz 2021 tarihinde incelenmiştir.

Grubun yasal denetçileri, bu mali tablonun sınırlı incelemesini yapmış olup, yarı yıl raporu yakında yayınlanacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Üye OlŞifremi Unuttum

Son Yorumlar