11 ay önce
11 ay önce

Verimli Sanayi Rekabetçi Üretim

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, işletmelerin giderlerini azaltmak için önerilerde bulunmak, evlerimizde olduğu gibi sanayi tesislerimizde de alınacak basit tedbirlerle büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlayabilmek için “İşletmelerde Enerji Verimliliği” konulu bir webinar düzenledi. Setaş Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Nilay Teker'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sunulan çözümlerle işletmelerin giderlerinde yüzde 40’a varan tasarruf imkânı sağladığı belirtildi.

 

Enerji Verimliliği ve Mevzuatı, Enerji Etüdü, Enerji Etüdünün sağlayacağı faydalar, Enerji Maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü artırmak, Yasal Yükümlülükler ve Yönetmelikler başlıklarının masaya yatırıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD üyelerine yönelik enerji verimliliği araştırması yapacaklarını dile getirerek, “Globalleşen dünya ekonomisinde, endüstriyel işletmeler yalnızca bulundukları ülkelerde değil, dünya çapında pek çok işletme ile rekabet etmek durumundadırlar. Küresel rekabette başarılı olabilmeleri için gereksinim duyulan insan, teknoloji ve sermaye kaynaklarının yanı sıra en önemli kaynak enerjidir. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizinden itibaren enerji verimliliği, dünya ekonomilerinin gündemindedir. Endüstriyel işletmeler açısından enerji verimliliği hem çevresel bir sorun hem sürdürülebilirlik açısından ele alınan stratejik bir problem, hem de artan rekabet ile birlikte maliyetlerin düşürülmesi için güncel bir zorunluluktur. Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması ve optimize edilmesi yöneticiler açısından önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Enerjinin verimli şekilde tüketilmesi için kullanılan yöntem ve araçlar iyi bilinmelidir. Sunulan çözümlerle işletmelerin giderlerinde yüzde 40’a varan tasarruf imkânı sağlandığı bilinmektedir. Bu seminer ile işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak üzere uygulanan enerji yönetimi sistemleri, enerji etütleri ve analizlere yer vererek firmalarımızı doğru yönlendirmeye çalışacağız” dedi. Üretim ve tüketim şekli değişmediği takdirde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda sınıfta kalacağımıza dikkat çeken Yelkenbiçer, ekolojik dengenin bozulduğunu, enerji fiyatlarının arttığını, gelir dağılımının zarar gördüğünü, enerji sağlayan fosil kaynakların ise her geçen gün azaldığına vurgu yaparak, “Endüstriyel işletmelerde özellikle üretimin kalitesini düşürmeden ürün başına kullanılan enerji tüketiminin azaltılması önem arz etmektedir. Verimlilik için en önemli faktör esasen tasarruftur. Bu şekilde düşünüldüğünde hem daha az enerji kullanabilmek hem de enerji atıklarının geri dönüşüm şeklinde değerlendirilmesi önemlidir. Enerji tasarrufu söz konusu olduğunda kullanıcıların aldığı tedbirler ön plana çıkmaktadır. Alınacak tedbirlerin oranı da tüm sektörlerin enerjiyi tüketim yüzdeleriyle doğru orantılıdır. Halen kalkınma aşamasında olan ülkemizde sanayileşme çalışmaları, yeni teknolojiye yönelim ve nüfus artışı gittikçe enerjinin daha fazla kullanılmasına neden olmaktadır. Artan gereksinim daha fazla enerji kullanımına yol açtığı için kaynakların hızla tükenmesi, çevrenin bozulması, ülkemizin enerji açısından dışa bağımlı olması riskini de beraberinde getirmektedir. Dönem temalarımızdan birisi olan sürdürülebilirlik bakımından ele alındığında bu konunun önemi daha da net olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu nedenlerle enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır. Çünkü enerji ile ilgili gerçekleşecek her türlü olumlu ya da olumsuz gelişme sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasını oluşturan insan ve çevre faktörünü etkilemektedir” dedi.

Setaş Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Nilay Teker yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik konusundaki önemini vurgulayarak, endüstriyel işletmelerde enerji etüd çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarrufu önlemleri için verimlilik arttırıcı projeler ve yatırım destekleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca enerji verimliliği ve enerji etüd çalışmalarının sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat sürecine etkileri de ele alındı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Paylaşın